รวมใจบัญชีศรีปทุม

30 มี.ค. 2555

        ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ และดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงานสานสัมพันธ์ชาวบัญชีศรีปทุม 54 ณ ห้องบอลลูน โรงแรมมารวย การ์เด้น