ม.ศรีปทุม ชวนนักบัญชีอบรมฟรี ! หัวข้อ “เข้าใจกฎหมายสำคัญ รู้ทันภาษีปีใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร”

29 มี.ค. 2555

 

               หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักบัญชีและผู้สนใจร่วมอบรมเรื่อง “เข้าใจกฎหมายสำคัญ รู้ทันภาษีปีใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” (ผู้ทำบัญชีที่เข้าอบรมสามารถนับ ชม. CPD ทั่วไปได้ 3 ชั่วโมง) โดยมีดร.นภัสรัญช์ บุญสร้าง   นักตรวจสอบภาษีอากรระดับชำนาญการ  8  สำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากรเป็นวิทยากร    

              วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11 ชั้น 4)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

              นักบัญชีและผู้สนใจร่วมอบรมสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 561 2222 ต่อ 2374 – 5 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th