ทีมว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ คว้าแชมป์ตอบปัญญาพาณิชยศาสตร์ที่ม.ศรีปทุม

26 มี.ค. 2555

 

 

                ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาพาณิชยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชีพ ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ทีม ผลปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ได่แก่ทีมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ A

                ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวถึงการจัดแข่งขันครั้งนี้ว่า “โครงการตอบปัญหาด้านพาณิชยศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งในสายสามัญและสายวิชาชีพได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถจากห้องเรียนมาแสดงออกผ่านทางการตอบปัญหาด้านพาณิชยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วย โดยการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งเป็นทีมๆ ละ 2 คน ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ผู้ที่ร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเช่นกัน”

 

               สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชะเลิศได้แก่ทีมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ A ประกอบด้วยนางสาวอนุสรา สุขไธสงและนายชาครต สุนทรไทยศรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกอบด้วยนายอธิวัฒน์ ประพฤติงามและนางสาววัณณิกา จิรมณีกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนางสาวธัญญาเนตร อุดมโพธิเดชและนางสาวภัทรธิชา กล่อมบรรจง และรางวัลชมเชยได้แก่ทีมโรงเรียนสมุทราปราการ B ประกอบด้วยนายอัครเดช เดชมาและนางสาวภาณุกาญจน์ ทานอักษร

 

               อนุสรา หนึ่งในสมาชิกของทีมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ A ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศจาการแข่งขันครั้งนี้เปิดเผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ เพราะแต่ละทีมล้วนแล้วแต่มีความสามารถทั้งนั้น สำหรับการแข่งขันครั้งนี้พวกเราได้ทราบข่าวจากอาจารย์และสนใจจึงเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกของพวกเราอีกด้วย ก่อนการแข่งขันพวกเราได้พยายามทบทวนและหาหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันมาอ่าน เพื่อให้ได้ความรู้ที่จะนำความรู้มาตอบปัญหาในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งข้อสอบนั้นมีความยากพอสมควร สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ พวกเราคิดว่าเราได้อะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้จากการทบทวนก่อนการแข่งขัน ได้พบป่ะเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน ทำให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนของเราอีกด้วยค่ะ”