ศรีปทุม เปิดมิติใหม่ เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย ภายใต้ 4 Years change

23 มี.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงข่าว “เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ปีการศึกษา 2555 ภายใต้แนวคิด 4 Years change ชู 4 จุดเด่น หลักสูตรสู่อนาคต เรียนรู้อย่างแตกต่าง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่อาเซียน เพื่อแสดงความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ณ ห้อง Board Room อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

          คลิกชม!!!การเปลี่ยนแปลง สู่มิติใหม่กับเราได้ที่นี่ http://www.4yearschange.com/