อบรม “การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ Teaching Thai for Speakers of Other Languages (TTSOL)”

20 มี.ค. 2555

      ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เปิดโครงการอบรมทางวิชาการ “การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ Teaching Thai for Speakers of Other Languages (TTSOL)” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย รางวัลเกียรติคุณภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ห้อง 11 – 801 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมอบรมจากภายในและภายนอกเป็นจำนวนมาก