“มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยในอาคาร…หรือแค่ไฟไหม้ฟาง?”

20 มี.ค. 2555

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนา “มาตรฐานป้องกันอัคคีภัยในอาคาร…หรือแค่ไฟไหม้ฟาง?” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน