คนเก่ง “ Show คิด Show เคส ”

19 มี.ค. 2555

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม ฝึกอบรมและแข่งขันทักษะทางด้านสื่อสารมวลชนโครงการSPU.Comm. Arts Show คิด Show เคส ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายร่วมทำกิจกรรม อาทิ โครงการปฏิบัติการ ชวนน้องมาคว้าไมค์ ,โครงการปฏิบัติการ Training For  Ad. Young Blood ,โครงการปฏิบัติการ Do Mag Yourself, พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมในแต่ละประเภท ณ อาคาร 40 ปีม.ศรีปทุม บางเขน