“นิเทศฯม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพผลงานนักศึกษาขั้นมืออาชีพในงานSPU.Comm. Arts Show คิด Show เคส”

19 มี.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน SPU.Comm. Arts Show คิด Show เคส งานโชว์กิจกรรม และนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ของคณะนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย. 55  ณ อาคาร 40 ปีม.ศรีปทุม จัดโดย 4 สาขาวิชาคณะนิเทศศาสตร์ นำโดย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาวารสารสนเทศ  ณ อาคาร 40 ปีม.ศรีปทุม บางเขน