พิธีปิด “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2

16 มี.ค. 2555

         ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักกีฬาและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

         สำหรับผลการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้

ประเภทแข่งขัน

ระดับมัธยม

รางวัล

ชื่อ/สกุล

โรงเรียน

ชายเดี่ยว ตอนต้น -รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กิติภูมิ มงคลยศ สาธิต มศว.ประสานมิตร
ด.ช.คณินพิชญ์ ชานุวัชระนันทศิริ วิชชูทิศ
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณัฐชภัทร ศิริพัฒนานันทกูร โกบอล์อินเดียนนานาชาติ
    -รางวัลชนะเลิศ ด.ช.อภิชาต เพชรไพร พูลเจริญวิทยาคม
หญิงเดี่ยว ตอนต้น รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ชนกนันท์ ดวงเศษวงษ์ ราชวินิตบ้างแก้ว
ด.ญ.ฉัตรฑริกา คล้ายสุวรรณ ฤทธิยะวรรณาลัย
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จรรยาพร วรภักดี สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    -รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.อรวรรณ พาระนัง วิชชูทิศ
ชายเดี่ยว ตอนปลาย -รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภาณุเดช มั่นเหมาะ กีฬาจังหวัดลำปาง
ด.ช.คณินพิชญ์ ชานุวัชระนันทศิริ วิชชูทิศ
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภาณุพงษ์ ประเสริฐสังข์ วิชชูทิศ
    -รางวัลชนะเลิศ นายก้องเกียรติ ทรัพย์ศิริอยู่คง ราชวินิตบ้างแก้ว
หญิงเดี่ยว ตอนปลาย -รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.จรัญญา มิ่งละกุล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
น.ส.ปณิตา โลหะรักษ์ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.กรชนก สุขหอม วิชชูทิศ
    -รางวัลชนะเลิศ น.ส.อภิชญา การบรรจง สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ประเภทแข่งขัน ระดับมัธยม

รางวัล

โรงเรียน

ทีมชาย ตอนต้น -รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาจังหวัดลำปาง
วิชชูทิศ
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 ชลประทานสงเคราะห์
    -รางวัลชนะเลิศ พูลเจริญวิทยาคม
ทีมหญิง ตอนต้น -รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดเขมาภิตาราม
ราชวินิตบ้างแก้ว
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
    -รางวัลชนะเลิศ วิชชูทิศ
ทีมชาย ตอนปลาย -รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาจังหวัดลำปาง
วิชชูทิศ
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 เทพศิรินทร์
    -รางวัลชนะเลิศ ราชวินิตบ้างแก้ว
ทีมหญิง ตอนปลาย -รองชนะเลิศอันดับ 2 สาธิต มศว.ประสานมิตร
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    -รองชนะเลิศอันดับ 1 วิชชูทิศ
    -รางวัลชนะเลิศ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์