รู้ทันเล่นหุ้น

16 มี.ค. 2555

      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบมจ. หลักทรัพย์ไอร่า   จัดเสวนา AiRA talk ตอน “แมลงเม่าไม่เข้ากองไฟ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนหลักทรัพย์ โดยมีนายนคร ดลศรีชัย กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า และเม่า Investor เจ้าของงานเขียนหนังสือ “เล่นหุ้นกับพี่เม่า” ดำเนินการเสวนาโดยนายกิตติ เชี่ยววงศ์กุล ดารานักแสดงและนักเขียนบทละครโทรทัศน์  ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน