พิธีเปิด “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2

15 มี.ค. 2555

         อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพและเพิ่มทักษะความสามารถทางการกีฬา และได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

         โดยการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิส ศรีปทุม คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 –16  มีนาคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. เป็นต้นไป และในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 สถาบัน ประกอบด้วย

ที่

โรงเรียน

ที่

โรงเรียน

1

วัดราชบพิธ

11

เทพศิรินทร์

2

สาธิต มศว.ประสานมิตร

12

ชลประทานสงเคราะห์

3

วิชชูทิศ

13

วัดสุทธิวราราม

4

เบญจบพิตร

14

วัดเขมาภิตาราม

5

ราชวินิตบ้างแก้ว

15

วัดทรงธรรม

6

ฤทธิยะวรรณาลัย

16

พูลเจริญวิทยาคม

7

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

17

ปากเกร็ด

8

เตรียมอุดมศึกษา นนทบุรี

18

เทศบาลบ้านม่วง

9

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

19

กีฬาจังหวัดลำปาง

10

แก่งคอย

20

โกบอลอินเดียนนานาชาติ