รณรงค์…แต่งกายดี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

9 มี.ค. 2555

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเดินรณรงค์ “แต่งกายดี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกันรณรงค์และปลูกจิตสำนึก ช่วยกันใส่ใจเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ณ บริเวณภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา