ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี ปีการศึกษา 2555

8 มี.ค. 2555

ม.ศรีปทุม  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2555 โดยปีการศึกษานี้เปิดสอน คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลศาสตร์  และInternational Collage

 

 เปิดรับสมัครทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 16.30 น. ใน 3 ช่องทาง โดยช่องทางแรก ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โทร. 0 2561 2222  ต่อ 2121-4   ช่องทางที่ 2 ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  4 ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โทร 084-7512910 ,ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฏร์ธานี โทร084-7512911 ,ศูนย์จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี โทร084-7512912  ,ศูนย์จังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร084-7512913 และช่องทางที่ 3 สมัครผ่านทาง Internet ได้ 24 ชม. ทาง www.spu.ac.th