ม.ศรีปทุม ประกอบพิธี “วันมาฆบูชา” ทำบุญตักบาตร

6 มี.ค. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ตามโครงการของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา