เพชรศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2555

6 มี.ค. 2555

         วงดนตรีลูกทุ่งเพชรศรีปทุม นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้อง “เพลงไทยลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2555 พร้อมครองถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการของ สภาวัฒนธรรม เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา