สถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

5 มี.ค. 2555

       ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมทางวิชาการ  เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจมากมาย อาทิ งานออกร้าน อาหารไทย การแสดงละครเวที การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการเสวนาเรื่อง “แรงบันดาลใจไปสู่ฝันธุรกิจการบินในภูมิภาค Asean” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์ตรง จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ลาน Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน