พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรหลักสูตร Public Procurement Management รุ่นที่ 1

5 มี.ค. 2555

     ดร.กมล ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมและและศึกษาดูงานหลักสูตร “Public Procurement Management รุ่นที่ 1″ ให้แก่ข้าราชการจาก Local Government Engineering Department (LGED) ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 10 คน ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน