ดวลกึ๋นบัญชี

2 มี.ค. 2555

     ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบัญชี ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน