วิศวะ ไฟฟ้า ม.ศรีปทุม รับรางวัลชมเชย ประกวดแนวคิดการวิจัยและพัฒนา

28 ก.พ. 2555

      นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย ส.อ.สิทธิพร วินิจบุตร, นายสุทัศน์ พันธุ์ประเสริฐ, นายศรีวิชัย แปลงทัพ และนายเพชร นันทิวัฒนา รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2554 หัวข้อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนการหกล้มของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จัดโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด