งาน”โยธาคืนถิ่น” ประจำปี 2554

28 ก.พ. 2555

      ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดงาน”โยธาคืนถิ่น” โดยภายในงาน มีพิธีสักการะพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และในตอนค่ำได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่นักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน