ผ่าแผนน้ำ ฉบับเอาอยู่

24 ก.พ. 2555

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สปริงนิวส์ จัดอภิปรายหัวข้อ “ผ่าแผนน้ำ ฉบับเอาอยู่”  โดยมีนายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน, รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม, นายอุเทน  ชาติภิญโญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ำและอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเล และดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯกทม.ร่วมอภิปราย ดำเนินการอภิปรายโดยดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) ม.ศรีปทุม และนางสาววรวีร์ วูวนิช พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ณ ห้อง  Auditorium 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน