มัชฌิมนิเทศฯ แพนเค้ก-ฟิล์ม สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษา ม.ศรีปทุม

23 ก.พ. 2555

         แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ศิลปินนักร้อง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ “มัชฌิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปี 2555 หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเอง” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางความคิดการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และการมีบุคลิกภาพที่ดีทางสังคม ตามโครงการของ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา