เสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 1

23 ก.พ. 2555

   ดร.กมล ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเปิดงานเสวนาวิชาการเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554  โดยมีคุณอุดม ไพรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง จำกัด (มหาชน) และคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ สร้างกลยุทธ์ใหม่ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริการห้องสมุดเชิงรุก และความเป็นมืออาชีพของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับวิทยากร จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ  ห้องประชุม  Briefing Room  สำนักหอสมุด  อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน