คณะบัญชี ม.ศรีปทุมเปิดเวทีแข่งตอบปัญหาพาณิชยศาสตร์

23 ก.พ. 2555

 

                คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเวทีการแข่งขัน “โครงการตอบปัญหาด้านพาณิชยศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1” วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

                ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งที่เปิดการเรียนการสอนด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการตอบปัญหาด้านพาณิชยศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1 นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งในสายสามัญและสายวิชาชีพ ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถจากห้องเรียนมาแสดงออกผ่านทางการตอบปัญหาด้านพาณิชยศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วย โดยการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งเป็นทีมๆ ละ 2 คน ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ผู้ที่ร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยเช่นกัน”

 

สำหรับนักเรียนที่สนใจร่วมแข่งขัน สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โทร. 02 561 2222 ต่อ 2374 – 5 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th