การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Dalian Neusoft Institute of Information สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 ก.พ. 2555

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและประชุมหารือ กับ Kate Lu Yang, Director of International Office and Head of School of International Education พร้อมคณะผู้บริหารจาก Dalian Neusoft Institute of Information สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดโครงการ Study Abroad สาขา Information Technology หรือสาขาอื่นๆ ให้กับนักศึกษาจาก Dalian Neusoft Institute of Information ตลอดจนเจรจาความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม