โครงการ “ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์ เทอม 2/54”

20 ก.พ. 2555

   สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย Asst.Prof.Yasumasa Mori และอาจารย์ Aki Takahashi อาจารย์ประจำสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้นำนักศึกษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย J.F.Oberlin และ มหาวิทยาลัย Chubu ภายใต้โครงการ “ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์” เป็นครูผู้ช่วยสอนนอกสถานที่ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ สามารถดูกิจกรรมของโครงการฯได้ที่ www.facebook.com/spu.japanese