“นิเทศฯม.ศรีปทุม ชนะเลิศหนังสั้นกรมสรรพากร”

17 ก.พ. 2555

ทีมนักศึกษา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร  ในโครงการ “ประกวดหนังสั้น สำนึกยาว” ภายใต้หัวข้อ “หนังสั้น สำนึกยาว” จัดโดยกรมสรรพากร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร  เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร