ผอ.สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ NJ Spelling Bee ครั้งที่ 14

16 ก.พ. 2555

      ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกประจำภาคกลาง จัดโดย NJ Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร