กีฬาเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องศรีปทุม

16 ก.พ. 2555

         อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตซอล-บุคลากรสัมพันธ์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา