ศรีปทุมชัตเตอร์โดนใจ คว้าชนะเลิศภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 3

15 ก.พ. 2555

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 3 “เดินหน้า..ประเทศไทย” ในชื่อผลงาน “ก้าวต่อไป..สู่ความสำเร็จ” พร้อมทุนการจำนวน 40,000 บาท  และโลห์ เกียรติบัตร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

กลับมาเป็นประจำทุกปีกับเวทีสร้างสรรค์ผลงานการประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่3 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้สานต่อโครงการ จนก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้ว พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่คนไทย เรื่องความรัก ความสุข และ การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประเทศ มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์โครงการภายใต้หัวข้อ “ เดินหน้า…ประเทศไทย ”  ที่ยังคงยึดแนวทางการร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี และส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป

 

ซึ่งโครงการนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้ามาชิงชัยกันอย่างสุดขั้ว  ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้ตกเป็นของ น.ส.  รักษิณา  คำภักดี  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 สาวสวยน่ารักจาก รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม นั่นเอง

 

น.ส.  รักษิณา  คำภักดี  (น้องส้ม) กล่าวว่า การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก โดยส่วนตัวแล้ว เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นใช้ชื่อผลงานว่า “ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จ” เป็นการถ่ายภาพใช้บรรยากาศภายในห้องเรียนที่อยู่ในย่านชนบท ที่แสดงอารมณ์ของเด็กในการรวมกลุ่มกันเล่นอินเตอร์เน็ต โดยต้องการสื่อให้เห็นว่า  สื่อคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กในย่านชนบทได้อย่างทั่วถึง เป็นการสื่อถึงอนาคตทางการศึกษาการเรียนรู้ของเด็ก  เพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นพื้นฐานในการ “ก้าวสู่ความสำเร็จ” ที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้ เพราะเด็กคือกำลังสำคัญของประเทศชาติ ค่ะ

 

น.ส.  รักษิณา  เล่าต่อไปว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้มากค่ะ คิดว่าทำให้เราได้นำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้ได้จริง วันนี้ทำให้รู้ว่าการถ่ายภาพนั้นมีมุมมอง ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ ภาพถ่ายจะสวยงามหรือจะดีได้นั้น นอกจากฝีมือในการถ่ายที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกด้วย ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้จัดโครงการนี้ทุกท่านที่มีเวทีแสดงออกทางความคิดที่ดีๆแบบนี้ ให้กับเยาวชนค่ะ

ก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับเยาวชนคนเก่งจากรั้วศรีปทุม กับรางวัลชนะเลิศรางวัลนี้ แน่นอนว่าครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรก แต่ยังมีก้าวที่สำคัญที่รออยู่ในวันข้างหน้าอีกมากมาย ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนคนเก่งของชาติกัน