วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม คว้าเกียรติบัตรพร้อมทุน โครงการประกวดการเขียนแผน CSR

13 ก.พ. 2555

   กลุ่มฟ้าชมพู สู่ชุมชน ประกอบด้วย น.ส.แสงมุกดา จีรพงษ์อุดม , นายชนินทร์ พุคยาภรณ์, น.ส.ปัณฑ์ชนิษร์ เหยี่ยวสวัสดิ์,   นายอรรถพล ยิ้มช้อย,   น.ส.วีนา ไวลี่,  นายจิรเมธ คุณาพลเทวินทร์   และน.ส.ทมิตา ตันสกุล  นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของโครงการ “ตามรอยพ่ออยู่หัว กับบางบัวที่ยั่งยืน” ได้รับรางวัลเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จากโครงการประกวดการเขียนแผน CRS (CSR Campus Campaign) จัดโดย บริษัท สื่อดี จำกัด (นิตรสาร MBA)  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท อโศก