ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับคณะวิศวะฯ ม.ศรีปทุม ออกบูธนิทรรศการ Thailand Industrial Fair 2012

10 ก.พ. 2555

       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน Thailand Industrial Fair 2012” เพื่อบริการวิชาการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ เครื่องม้วนกำไร, เครื่องผลิตสบู่ก้อนแบบประหยัด และ SCB Auto Racing รถแข่งไฟฟ้า ของนักศึกษายานยนต์ ที่เคยลงสนามประลองความเร็วมาแล้ว  รวมถึงผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นประสิทธิภาพสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ ไบเทค บางน