คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานม.ศรีปทุม

10 ก.พ. 2555

   อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา รักษาการผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และอาจารย์สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน