โครงการ”ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์ ประจำภาคการศึกษา 2/2554”

9 ก.พ. 2555

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น อาทิ J.F.Oberlin University-Tokyo (Partner University), Chubu University-Aichi จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์” โดยความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายม.ศรีปทุม และJapan Foundation ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงเป็นครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาศรีปทุม ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน