ม.ศรีปทุม เตรียมเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 9 ก.พ.ศกนี้

6 ก.พ. 2555

                  ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดแถลงข่าวศรีปทุมโพลล์   (ครั้งที่ 4/2555)หัวข้อ “การสำรวจความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร” โดยรศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ และดร.ธวิช สุดสาคร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  เวลา 9.30 -12.00 น. ห้อง Convention 1  ชั้น 4  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-8877519 และ 086-9020208