ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดเส้นทางสู่มัคคุเทศก์และธุรกิจเรือสำราญ

3 ก.พ. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เส้นทางสู่มัคคุเทศก์ และธุรกิจเรือสำราญ” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพบูลย์ มนต์พานทอง มัคคุเทศก์ยอดเยี่ยมรางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นวิทยากรพิเศษ จัดโดยสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอาจารย์ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และผู้สอนรายวิชา HTM 323 การจัดการประชุมในธุรกิจ MICE เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาจากโรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน