วิศวกรรมโยธา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานการสำรวจด้านวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 4

3 ก.พ. 2555

ทีมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมโดย อาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายอดิศร ยงสิทธิวัฒน์ นายฉัตรชัย ทองตา นายทศพร สืบคุณะ และนายพินเนตร เพชรแซง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1″ ระดับอุดมศึกษา จากการเข้าร่วม “การแข่งขันโครงงานการสำรวจด้านวิศวกรรมโยธา” ครั้งที่ 4 ณ สนามแข่งขันภูมิประเทศจริง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง