บอกพิกัด มัดใจลูกค้า

2 ก.พ. 2555

           สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทตลาด โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนา Location Marketing  “บอกพิกัด มัดใจลูกค้า เพิ่มมูลค่าธุรกิจ” ณ ห้องบัวหลวง  แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน