“ยินดีนายกสมาคมศิษย์เก่า”

25 ม.ค. 2555

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงค์ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมคนใหม่  ณ  กองบัญชาการตำรวจนครบาล