“ผ้าห่มต้านภัยหนาว”

25 ม.ค. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ก่อตั้งSRIPATUM USR  นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน มอบผ่านตู้ป.ณ.ข่าว3 และทีมข่าวSky report เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว อำเภอ  อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยมีคุณกฤต เจนพานิชการ ทีมข่าวSky report และผู้บริหารทีมข่าวช่อง3 เป็นผู้รับมอบ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์