วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

18 ม.ค. 2555

ชมรมวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำโครงการวิศวกรรมศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการกระดานดำกระทิงแดง โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด จำนวน 100,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี