สัมมนาขนส่งระหว่างจีนตอนใต้-ไทย-อินเดีย

18 ม.ค. 2555

   ดร.วิทยา  สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในงานสัมมนา โครงการศึกษาเส้นทางการขนส่งระหว่างจีนตอนใต้-ไทย-อินเดีย ดำเนินโครงการสำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมใหญ่-สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์