กลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว

18 ม.ค. 2555

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว (Green Business Strategies): อัจฉริยภาพทางวิศวกรรม สู่ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการรับมือภัยพิบัติ ในการผลิตและระบบขนส่ง” ในงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี