ม.ศรีปทุม จัดอภิปรายสด “แก้รัฐธรรมนูญ แก้ผ้าการเมืองไทย” 27 ม.ค.ศกนี้

18 ม.ค. 2555

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอภิปรายถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ หัวข้อ “แก้รัฐธรรมนูญ แก้ผ้าการเมืองไทย” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายคณิน บุญสุวรรณ อดีตส.ส.ร. 2540, อาจารย์คมสัน โพธิ์คง อดีตส.ส.ร. 2550, พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และแกนนำ นปช.,นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้นำกลุ่มเสื้อหลากสี และรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ ม.ศรีปทุม ดำเนินการอภิปรายโดยคุณวรวีร์ วูวนิช พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผู้ที่สนใจร่วมฟังการอภิปรายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 – 174 – 7276 และ 089 – 090 – 4767

………………………………………………………….

กำหนดการ

การอภิปราย เรื่อง  “แก้รัฐธรรมนูญ แก้ผ้าการเมืองไทย”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้อง Exhibition ชั้น Ground Floor  อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน

13.00 น.             - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

- รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ ม.ศรีปทุม พิธีกรดำเนินรายการแนะนำวิทยากรและชี้แจงรายละเอียดในการอภิปราย

13.15 น.            - เริ่มอภิปราย

16.00 น.            - สิ้นสุดการอภิปราย