ต้อนรับผู้บริหารจาก ASEAN Regional Center of Excellence on MDGs (ARCMDG), Asian Institute of Technology (AIT)

16 ม.ค. 2555

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Mr. Abderrahmane Abramo Chabib พร้อมด้วย Ms. Tania Albertini จาก ASEAN Regional Center of Excellence on MDGs (ARCMDG), Asian Institute of Technology (AIT) ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และนำเสนอโครงการจัดประชุม Asia-Pacific International Model United Nations (APMUN) Conference 2012 ระหว่างวันที่ 8-12 เม.ย. 2555 โดยได้เรียนเชิญมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมโครงการและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน