รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น

12 ม.ค. 2555

         ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลเกียรติคุณชนะเลิศด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น จากการแข่งขันโครงการ University Generation Contest จัดโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย