นิเทศฯศรีปทุม คว้าชนะเลิศ ภาพยนตร์โฆษณา…หยุด ! การละเมิดลิขสิทธิ์..

12 ม.ค. 2555

 นายสิทธิพล วรรณนิยม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณาหัวข้อ “หยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และเพลง” โดยมีนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  ณ โรงภาพยนตร์ sfx เซ็นทรัลลาดพร้าว