สหกิจศึกษาระดับนานาชาติเป็นหนึ่งทางสู่การพัฒนานักศึกษา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10 ม.ค. 2555

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6  ปีการศึกษา 2554 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม 1 – 2  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย  ศรีปทุม บางเขน โดยมีศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

      

ศ.ดร.วิจิตร ได้กล่าวปาฐกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ผมเชื่อว่าการทำสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ หากทำได้เต็มที่ จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต ช่วยให้การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีความรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสหกิจศึกษาระดับนานาชาติจึงเป็นหนทางหนึ่งของการเตรียมตัวบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการประชุมสหกิจกิจศึกษานานาชาติ 2011 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อกลางปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ขององค์กรการศึกษาของแต่ละประเทศในการจัดสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยของไทยก็ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ที่ร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของไทย ได้เรียนรู้การทำงานและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนได้ไปทำงานสหกิจศึกษา เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย หากมหาวิทยาลัยในอาเซียนทุกประเทศร่วมมือกันในการจัดสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ ก็จะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งและช่วยพัฒนาบัณฑิตในประเทศกลุ่มอาเซียน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นการเตรียมตัวนักศึกษาให้มีความรู้ด้านภาษา อาจจะไม่แค่ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาหลักของคนทั้งโลกแล้ว ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมอีกด้วย”