โครงการวิศวกร อาสา -เมืองเอก

9 ม.ค. 2555

ณาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ วสท. เป็นวิศวกรอาสาลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบอาคารหลังน้ำท่วม โดยให้คำปรึกษาปัญหาด้านการตรวจสอบฟื้นฟูโครงสร้างที่อยู่อาศัย  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนบ้านในโครงการฯ ได้รับบริการตรวจสอบและให้คำปรึกษาไปแล้ว กว่า 60 หลังคาเรือน ณ โครงการหมู่บ้านเมืองเอก  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี