คว้าชมเชย

9 ม.ค. 2555

       ทีม Fine Fish ประกอบด้วย นายเทพฤทธิ์ ประพฤติดี, นางสาวแก้วกานดา บุญสุพิน  และ นางสาวกานทิพย์ กรเกี่ยว นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของแผนธุรกิจงานวิจัยหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพอนามัยของปลาส้มฟักด้วยรังสีแกมมา” คว้ารางวัลชมเชย พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท โครงการประกวดแผนธุรกิจงานวิจัย ครั้งที่ 1 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)